Projektplanen klar

Projektplanen klar

Nu börjar min projektplan ta form. Lite löjligt kanske att göra en projektplan. Varför inte bara sticka ut och paddla?

Jo i Adventure Academy där jag genomför mitt äventyr utbildas vi inom såväl överlevnad, material, bush kraft, sociala medier med mera för att vi ska bli fulländade äventyrare när vi är klara. Ofta behöver man sponsorer eller intressenter för att kunna genomföra allt och de vill gärna se en projektplan.

Det är faktiskt nyttigt att tänka igenom allt, titta på konsekvenserna, gå igenom hela planeringen och analysera innan man ger sig av.

Här är delar av min projektplan som jag nu skickar till min mentor.

 

Bakgrund

För ca 40 år sedan klev två tonårspojkar på en flotte vid Siljans strand för att ge sig ut på ett litet äventyr. Tanken var att segla till en närliggande ö, men en plötslig storm drev med sig flotten ut på den öppna sjön (som är Sveriges sjätte största insjö). Där kapsejsade flotten och kantrade varpå pojkarna genomvåta fick sitta på den lilla del som fortfarande var ovanför vattenytan och invänta döden. Ja vi var faktiskt säkra på att drunkna i det endast 10 grader varma vattnet då vi saknade flytväst och vågorna var två meter höga i det som efteråt kallades århundradets storm på ”Mashavet”.

Efter att ha drivit 2 km till sjöns andra sida och då vi strax skulle kliva i land kom räddningstjänsten med sin båt och plockade upp oss. Än i dag används jag och min kompis som dåliga exempel på oförsiktighet, dåligt sjövett och allmän idioti när skolklasser kommer till räddningstjänsten på studiebesök.

Nu vill jag ta revansch på Siljan – finna källan till sjöns vatten och paddla längs Österdalälven hela vägen till Siljan.

Syfte

Genomföra ett godkänt Academy Adventure-äventyr som innebär att paddla Österdalälven från källan till Siljan som del av AA2023:s utbildningsprogram.

Målformulering

Huvudmål

Paddla Österdalälven från källan till Siljan och lägga till vid stranden nedanför mitt hus. En sträcka på cirka 35 mil.

Delmål

För att förbereda inför Äventyret kommer ett antal delmål att genomföras:

Delmål 1:
Finna Österdalälvens källa. Det råder delade meningar om var den egentligen börjar. Det finns två alternativa teorier. Den ena ligger öster om Idre i ganska oländig terräng. Den andra ligger nordväst om Grövelsjön inne på norska sidan i lättåtkomlig terräng. Fördelen med den östra är att den är paddelbar mer eller mindre från start, men den kräver ett par dagars vandring för att nås.

Fördelen med den västra starten är att den kan nås via bil men förmodligen inte är paddelbar de första milen.

Delmål 2:
Göra research ang paddelbarhet längs sträckan. Jag kommer att stöta på dammar och forsar som gör att jag tvingas bära/rulla kanoten långa sträckor. Vilken farkost är lämpligast? Packraft, kanadensare eller kajak?

Delmål 3:
Utbilda mig i paddling. Jag är ingen erfaren paddlare utan har endast hyrt kajak/kanadensare någon dag varje semester och paddlat lite lätt med familjen. Här handlar det om forsande vatten,

långa dagar i kanoten, oländiga stränder mm.

Delmål 4:
Skaffa all utrustning som behövs. Det var länge sedan jag var ute i skog och mark mer än dagsturer. Jag behöver komplettera min utrustning med ny mer lämplig sådan.

Delmål 5:
Skaffa ytterligare sponsorer förutom de vi har via Adventure Academy. Jag kommer inte kunna lägga alla pengar som behövs på utrustning mm då min familj tycker att jag spenderar för mycekt tid och resurser på egna aktiviteter.

Antaganden, Beroenden och Begränsningar

Jag räknar med att det kommer att ta en till två veckor att paddla sträckan. Svårt att uppskatta då vattenflödet just den tid jag kommer att paddla kommer att påverka farten och paddelbarheten i älven.

Jag beräknar att jag kommer att behöva lämna älven många gånger för att ta mig förbi vattenkraftverk, forsar och vattenfall. Ibland korta sträckor och ibland kommer jag nog att tvingas dra kanot och utrustning flera mil längs väg. Dock finns vägar nära älven nästan hela vägen.

Vad gäller mat och utrustning så kommer jag ta med minimalt med proviant då jag kommer att åka förbi tätorterna Idre, Särna, Älvdalen och Mora där jag kan stanna och handla. Jag kommer också kunna lämna utrustning och proviant längs älven som jag hämtar upp när jag passerar.

Min familj har lovat att vara behjälplig och transportera kajaken till den plats där jag byter från packraft till kajak. De kommer också att möta upp vid något tillfälle för att kanske paddla någon sträcka, äta en bit mat eller bara säga hej.

Jag har två sträckor där jag verkligen kommer behöva en kajak: Trängsletdammen som är nästan åtta mil lång och där det ofta blåser. Packraft där kommer att vara olidligt. Och sträckan i Siljan mellan Mora och Rättvik som är cirka tre mil lång där en kajak är mycket lämpligare på grund av vind och vågor.

I övrigt har jag och Emil på Melker of Sweden gjort bedömningen att Melkers minsta havskajak borde var bäst lämpad att navigera med på luriga trånga älvpassager så den kommer att användas mest.

Det finns vindskydd längs hela sträckan där jag kan övernatta, men jag kommer att försöka finna bra ”egna” platser för rast och övernattning. Jag antar att älvstranden är kuperad och full med stenar varför jag kommer att sova i hammock då det är lättare att finna träd än plan mark.

De främsta begränsningar som sätts upp görs av älven. Vattenstånd, vattenflöde, vattentemperatur och älvens sträckning är ju det som sätter nästan alla förutsättningar -långt mycket mer än vädret som förstås påverkar en del.

Min egen fysik och förmåga är naturligtvis även den en stor begränsning. Hur länge kan jag paddla varje dag? Vilka krämpor kommer jag få? Vågar jag paddla vissa sträckor eller tvingas jag ta mig i land och ta mig förbi dessa på annat sätt?

 

 

Intressentanalys

Den främsta intressenten är jag själv. Jag gör det här som en egogrej. Barnen är stora och jag får äntligen komma tillbaka till det jag älskar och göra det mer koncentrerat – nämligen att vara ute i naturen.
Om jag blir godkänd eller inte i Adventure Academy är underordnat att få chansen att träffa likasinnade och att få byta erfarenheter med andra.

En annan självklar målgrupp är ledare och deltagare i Adventure Academy. Uppdraget går ju ut på att dokumentera och visa vad vi gjort.

Adventure Academys sponsorer är en viktig målgrupp.
Mina egna sponsorer är en annan viktig målgrupp. Här har jag inlett ett samarbete med Melker of Sweden som lånar ut en kajak till mig under äventyret och hjälper mig med råd och tips samt utvecklar min teknik under förberedelserna mot att jag bloggar på deras hemsida.
Jag ska också leta lite andra sponsorer. En drönare vore bra att ha exempelvis.

Under min research har jag kontaktat alla anslagstavlor på Facebook i de olika orterna jag kommer att passera och upptäckt att intresset för mitt äventyr är stort. Flera har uttryckt att de med spänning följer mig. Därför kommer jag också kontakta lokalpressen, lokala tevestationer och radiostationer innan jag ger mig av.

Jag konstaterar att paddlare i synnerhet och fritidsintresserade i allmänhet är intresserade av mitt äventyr och mina förberedelser.

 

Marknadsföring & Dokumentation

Förarbete

Jag har identifierat en hel del intressenter. Dels alla som är sponsorer till Adventure Academy. Främst de som ger mig lite extra – Melker of Sweden.
Inför äventyret kommer jag att blogga en dag i veckan för
https://melkerofsweden.se
Övriga sponsorer får uppmärksamhet via de hashtags vi använder i samband med Adventure academy. Förarbetet går dels ut på att bygga publik genom att:

Följa andra äventyrare i sociala medier och interagera med dem för att få både deras uppmärksamhet och deras följares.
Ha ett konstant flöde i mina egna sociala medier – Instagram och Facebook för att mina följare ska kunna följa mig, och lockas att se mer.

Använda relevanta hash tags för att finna flera potentiella följare eller enstaka ”tittare”.

De som också visat stort intresse för mitt äventyr är vänner och kollegor och de behöver få sin nyfikenhet stillad genom bilder, filmer och texter.
Jag tänker bygga storyn kring medelålderspappan som nu ska försöka ge mig ut i vilda världen igen efter en lång tid med familj och barn.

Äventyrsarbete

Under äventyret kommer jag tidvis ha en professionell fotograf som dokumenterar min färd. Jag kommer också försöka låna en drönare som kan följa mig och ta coola bilder och filmer. Förhoppningsvis i någon vild fors.
Jag har lovat Melker of Sweden att blogga minst en gång per dag under hela äventyret.

Jag kommer också utnyttja min historia som journalist och jobba med PR för att få bevakning av både radio och teve under äventyret.

Efterarbete

Efterarbetet kommer dels att bestå av att sammanställa allt råmaterial. Jag har lovat Melker att de ska få tillgång till råmaterialet och få använda det i marknadsföringssyfte.
Jag kommer också att klippa ihop en film som dels ska visas för mina äventyrskamrater och ledare i Adventure Academy, men också läggas ut i mina sociala medier.

Redan nu bygger jag image för nästa äventyr. Jag fick just inbjudan att åka med på en liknande men längre och farligare paddelfärd längs Yukonfloden i Alaska. Detta tack vare att jag syns och hörs i sociala medier

Budget

Jag har redan lagt ca 5 000 kr på ny utrustning för äventyrer. Jag räknar med att köpa utrustning för ca 5 000 kr till.
Mat kommer att kosta lika mycket som maten för en vanlig vecka då jag dels kommer att laga egen mat och frystorka, lägga vanlig ”köpemat” i tunnor som jag binder fast vid älvstranden för att hålla kylda. 

 


Older post Newer post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published