Näst sista dagen?

Näst sista dagen?

Det som kan vara näst sista fagen på mitt paddeläventyr innehöll släpa kanot, forsränning, oväder och härliga vänner. 
(Foto: Martin Litens)

 

 


Older post Newer post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published