Sista dagen på Den andra färden

Sista dagen på Den andra färden
Den sista dagen bjöd på oväntad dramatik i en kohage. Men jag tog mig ut helskinnad och klarade att avsluta paddlingen av Österdalälvens 30 mil mellan Idre och Djurås på fem dagar. 

Older post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published