Innovative and rapid prototyping behind next generation of kayaks from Melker of Sweden

Innovative and rapid prototyping behind next generation of kayaks from Melker of Sweden

FOR IMMEDIATE RELEASE – SEPTEMBER 27TH 2023, RINDÖ/STOCKHOLM

 

(In Swedish below)

 

Innovative and rapid prototyping behind next generation of kayaks from Melker of Sweden

 

In-house production, rapid prototyping for a more efficient product development, and a new plant-based material. This is the foundation of Melker of Sweden's new generation of light-weight, durable, and more environmentally friendly kayaks. The first model to be introduced is the new Värmdö.

 

Värmdö is a smaller kayak than Melker of Sweden's previous models but packed with loads of innovations. Utilizing a new material based on flax fiber and a solid cork core, Melker takes their plant-based, sustainable, and high-performance kayaks several steps forward. Adding a rapid and innovative prototyping using large-scale additive manufacturing (3D printing) and in-house production, the innovative company underlines that the future is now.

 

“This is significant for us. We can listen to the market's needs and quickly 3D print a full-sized prototype in one piece, which we can then intense field test in natural conditions and under different circumstances. We repeat the process until we are completely satisfied. In the final step, we manufacture moulds for efficient and sustainable serial production in our new transparent factory on Rindö”, says Pelle Stafshede, CEO & Creative Director, Melker of Sweden.

 

The material used for 3D printing Melker's prototypes is recycled kayaks — shredded and recompounded with up-cycled old fishing nets collected on Sweden's west coast, along with wood fibers from Finnish pine forests. This means that not only the finished product is plant-based, but the prototypes are also created from recycled, up-cycled, and plant-based materials.

 

Following the successes in North America — where the expansion continues with three distribution hubs and more sales representatives to cover the entire continent — it was evident that a further developed and tailored kayak model was needed to complement Melker of Sweden's portfolio of kayaks.

 

“By carefully listening to the demands coming from new markets, customers, retailers, and partners, we have managed to quickly develop a completely new model. Värmdö is a kayak that appeals to a broader audience with focus on comfort and stability, while experienced paddlers will continue to appreciate our innovative design and high performance for which we have become world-renowned”, says Pelle Stafshede.

 

Melker Värmdö will be introduced internationally during Europe's largest trade fair, the Paddle Sports Show, in Strasbourg, France, on September 27th.

 

 

 Prototyping

Media Contact

Pelle Stafshede, CEO & Creative Director, pelle@melkerofsweden.se, +46 733 16 95 35

 

Content download

Logo, high-res pictures & videos

https://www.dropbox.com/sh/qqglwob79efdue7/AAC_V9VmnlSSqWKu1MO0spIwa?dl=0

 

About Melker of Sweden
Melker of Sweden offers sustainable, high-performance, sleek & stylish kayaks for an active and conscious lifestyle. An interplay between the environment, ethics and economy is strategically important to us – making it possible to make a difference for real. Our core values also include having a great time - making sure that we always do what we love together with friends, family and partners sharing our philosophy. Staying true to our philosophy makes it possible for us to create a successful business we are proud to run and work for. 

 

We are in business to make a difference - having a great time doing it! www.melkerofsweden.com

 

 

 

- - - SWEDISH / SVENSK VERSION - - -

 

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING – 27:E SEPTEMBER 2023, RINDÖ/STOCKHOLM

 

Innovativ prototypframställning bakom ny generation av kajaker

 

Tillverkning på hemmaplan, en snabbare och effektivare process för produktutveckling och ett nytt biobaserat material.

Det ligger till grunden för Melker of Swedens nya generation av lättare, tåligare och mer miljövänliga kajaker. Först ut är den nya modellen Värmdö. 

 

Värmdö är en mindre kajak än Melker of Swedens tidigare modeller, men fullpackad med stora nyheter. Med ett nytt material baserat på linfiber och en fast korkkärna tar Melker sina biobaserade, hållbara och högpresterande kajaker ytterligare ett par steg framåt. Lägg till en snabb och innovativ prototypframställning med hjälp av storskalig additiv tillverkning (3D-print) och produktion på hemmaplan, så visar det innovativa bolaget att framtiden redan är här.

 

– Detta är stort för oss, vi kan lyssna på marknadens behov och snabbt 3D-printa en prototyp i full storlek och i ett stycke, som vi sedan kan intensivt testa på riktigt och under olika förutsättningar. Processen upprepar vi tills vi är helt nöjda. I sista steget tillverkar vi formar för en effektiv och hållbar serieproduktion i vår nya transparent factory på Rindö, säger Pelle Stafshede, CEO & Creative Director, Melker of Sweden.

 

Materialet som används för 3D-print av Melkers prototyper är återvunna kajaker – malda och blandade med up-cyclade gamla fiskenät som uppsamlats på Sveriges västkust, samt träfiber från finska tallskogar. Det innebär att det inte bara är den färdiga produkten som är biobaserad, utan även att prototyperna skapas av återvunnet, up-cyclat och biobaserat material. 

 

I samband med framgångarna i Nordamerika – där expansionen fortsätter med tre distributionshubbar och fler återförsäljare för att täcka in hela kontinenten – var det tydligt att en vidareutvecklad och anpassad kajakmodell behövdes för att komplettera Melker of Swedens utbud. 

 

– Genom att lyssna noggrant på krav och önskemål från nya marknader, kunder, återförsäljare och partners har vi på kort tid lyckats få fram en helt ny modell. Värmdö är en kajak som vänder sig till en bredare målgrupp med fokus på komfort och trygghet, samtidigt som mer erfarna paddlare kommer att kunna fortsätta uppskatta vår innovativa design och höga prestanda som vi blivit världskända för, säger Pelle Stafshede.

 

Melker Värmdö introduceras internationellt under Europas största branschmässa, the Paddle Sports Show, i franska Strasbourg den 27:e september.

 

Mediakontakt

Pelle Stafshede, CEO & Creative Director, pelle@melkerofsweden.se, +46 733 16 95 35

 

Logo, bilder och filmer med hög upplösning

https://www.dropbox.com/sh/qqglwob79efdue7/AAC_V9VmnlSSqWKu1MO0spIwa?dl=0

 

Om Melker of Sweden

Melker of Sweden grundades 2015 på Hammarö i Värmland och är en tillverkare av hållbara och innovativa produkter för vattensport som kajaker, paddelbrädor och tillbehör. Genom att ständigt pressa gränserna för hållbarhet, hantverk, design och innovation har Melker of Sweden blivit det mest erkända företaget inom vattensport i Europa. Företaget har hedrats av den internationella paddlesportsindustrin och branschkollegor, samt har mottagit flera priser, såsom German Design Award och Svensk Form, för sina tidlöst vackra och hållbara produkter för en aktiv och medveten livsstil.

 

www.melkerofsweden.com


Älterer Post Neuerer Post

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Bitte beachten Sie, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen